domingo, 23 de março de 2008

Colabora, reparte o novo pasquín da M.C.

terça-feira, 11 de março de 2008

O Concello de Lugo refundirá as distintas normas sobre o tráfico de bicicletas

A Ordenanza Xeral de Policía (1991) estabelece que as bicicletas, como os demais vehículos, deben circular pola calzada e non poden facelo por vías nas que está prohibido o tráfico rodado. Iso di a citada norma, pero a Ordenanza de Protección Ambiental (1995) determina que os citados vehículos poden circular por «paseos, parques e xardíns sen necesidade de autorización expresa, sempre que a afluencia de público o permita e non causen molestias aos demais usuarios da zona verde, e naquelas zonas sinaladas especificamente para ese efecto». A velocidade máxima permitida en tales zonas é de 10 quilómetros por hora.

Ler o resto da nova: La Voz de Galicia


sábado, 1 de março de 2008

Grazas!

MOITAS GRAZAS POR FACER DE LUGO UN ESPAZO MÁIS LIMPO, HUMANO E RESPECTUOSOS CO PRESENTE E DEVIR DO NOSO ECOSISTEMA!