terça-feira, 30 de setembro de 2008

Masa Crítica San Froilán

Celebra o San Froilán acudindo á Masa Crítica o xoves, 9 de outubro ás 20:15 na Praza Maior.

Para participar só tes que cumprir tres condicións:
- Traer a un amigo
- Vir disfrazado
- Ter ganas dunha bicicletada festiva


Bookmark and Share

quarta-feira, 24 de setembro de 2008

A MASA CRÍTICA DE LUGO SOLICITA Á DXT QUE REGALE BICIS


CARTA ENVIADA Á DXT POR MASA CRÍTICA DE LUGOFronte a Campaña da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se fará cargo dos intereses de hasta 1.000 euros a 36 meses, para que as persoas de entre 17 e 25 anos poidan sacarse o carné de conducir CO2ches; MASA CRÍTICA de Lugo solicita a este Organismo que, polo mesmo custo, regale bicicletas como medio transporte non agresivo, saudable e respectuoso co medio.
É evidente que ao facilitar o permiso de conducir vehículos a motor entre a poboación máis nova, se está fomentando o modelo insostible do uso indiscriminado do CO2che, que só contribuirá a agravar o efecto invernadoiro e polo tanto ó Cambio Climático.
Por outra banda, é un feito coñecido o crecemento porcentual dos accidentes provocados por condutores máis novos, polo que facilitar e incentivar o uso masivo do automóbil mediante a financiación do permiso de conducir, incrementará número de condutores de corta idade nas nosas estradas con efectos negativos sobre a Seguridade Vial. Así mesmo é un dato alarmante que a primeira causa de morte entre os menores de 30 anos sexa a Violencia Vial.
No editorial da revista "Tráfico y Seguridad Vial" nº 184 (maio-xuño de 2007), editada pola DGT, afírmase: "Sociólogos, psicólogos y otros profesionales han analizado la accidentalidad de los jóvenes con los coches, que suponen más del 30% de las víctimas mortales pese a ser sólo el 20% de los conductores. Dicen los profesionales que ellos agigantan sus habilidades, infravaloran los riesgos, son competidores, exhibicionistas, amantes del riesgo, de las emociones..."
Nesta mesma revista da DXT, no artigo "Jóvenes y Accidentes" aportanse datos do Instituto Nacional de Estatística como: "los accidentes de tráfico son la primera causa (33%) de muerte en ese tramo de edad (con respecto á xóvenes entre 15 e 29 anos), por encima de apartados como tumores (11%). Sin olvidar los casi 900 jóvenes que, cada año, quedan inválidos por las lesiones sufridas, según el doctor Juan Vidal, jefe de la Unidad de Lesiones Medulares del Instituto Guttman". Outras afirmacións moi relevantes aportadas neste artigo son: "La fundación RACC estima que, durante el primer año de permiso de conducción, la probabilidad de tener un accidente es hasta cinco veces superior"....."Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, indica: Los jóvenes conducen como viven y su forma natural de vivir es más agresiva, más competitiva, más exhibicionista, más amante del riesgo ...". "Los sociólogos Víctor Pérez y J. Carlos Rodríguez, engaden: “ los jóvenes suelen infraestimar el riesgo personal que corren y sobreestimar sus habilidades conductoras. Sobre todo cuando van en grupo. Es el momento de mostrar sus habilidades. Por eso son más fáciles los accidentes de jóvenes con vehículos de alta ocupación".
Por todo isto, dende MASA CRÍTICA de Lugo, no contexto do interés xeral (fora de intereses demagóxicos e puramente electoralistas), non podemos comprender esta Campaña iniciada pola Dirección Xeral de Tráfico (Ministerio do Interior), financiando o permiso de conducir CO2ches.
Polo contrario, solicitamos a Dirección Xeral de Tráfico que, polo mesmo custo, regale bicicletas para usalas como medio de transporte saudable e respectuoso co medio. Medida que contribuiría tanto a reducir as emisións de CO2 como a reducir os niveis de sinistralidade nas vías públicas.


PIDE QUE CHE REGALEN UNHA BICI

Animamos á poboación a que, igualmente, solicite bicicletas. Para elo, facilitamos un modelo de solicitude que pode ser presentado polos particulares na Subdelegación do Goberno, na Xefatura Provincial de Tráfico ou en calquera outro Rexistro Administrativo.
¡¡ Mellor sen CO2che !!.......................¡¡ Mellor con bici !!

DESCARGA A SOLICITUDE


Bookmark and Share

Este setembro, Masa Crítica

Bookmark and Share

segunda-feira, 1 de setembro de 2008

ASINA O MANIFESTO!

MANIFESTO DA MASA CRÍTICA LUCENSE

A Masa Crítica é unha "coincidencia organizada" de ciclousuarios que realizan un paseo colectivo pola cidade reivindicando o uso da mesma como medio de transporte ecolóxico, económico e saudable, demandando da Administración Local un compromiso real coa mobilidade sostible e ecolóxica na nosa localidade que contribúa a reducir a contaminación atmosférica e acústica na cidade, facendo desta un espazo máis limpo, humano e respectuoso co presente e devir do noso ecosistema.

En España, as emisións de gases de efecto invernadoiro directamente ligadas ao sector transporte creceron máis dun 80% dende 1995, aproximadamente o dobre que o crecemento global de tales emisións, ata superar a cuarta parte do total. O uso compulsivo do automóbil é un dos maiores responsables do crecemento desbocado das emisións de gases de efecto invernadoiro, da perda de habitabilidade das cidades -grandes e pequenas-, do enorme gasto de tempo provocado polos atoamentos, de que a rúa deixara de ser un lugar transitable para nenos e anciáns, da deterioración de boa parte dos nosos monumentos e lugares de encontro tradicionais e da gran tensión á que viven sometidos os habitantes das cidades.

A bicicleta é, con moito, e malia o seu inmerecido ostracismo, o vehículo máis eficiente e mellor adaptado á mobilidade urbana. A grande maioría dos desprazamentos urbanos non superan os 10 quilómetros, unha distancia perfectamente asumible por un ciclista. A bicicleta, ademais, está completamente libre de emisións nocivas, non fai ruído, é saudable, a penas si ocupa espazo urbano circulando ou aparcada e non necesita custosas infraestruturas.

O colectivo Masa Crítica de Lugo establece como prioritarias unha listaxe de medidas que contribúan a facilitar e fomentar o uso da bicicleta na nosa cidade:

1. A instalación de enganches para bicicleta fronte a polideportivos, bibliotecas, colexios, centros culturais, estacións de autobuses e tren e ,en xeral, no resto dos puntos neurálxicos da cidade.

2. A sinalización de carrís bici para unir os barrios periféricos co centro da cidade e dun que circunde a mesma, para permitir a circulación de bicicletas con seguridade.

3. A sinalización dun carril bici nas rúas peonís, para controlar tamén o tráfico de bicicletas.

4. Campañas de educación vial para condutores de automóbiles, ciclistas e peóns, para que entre todos sexamos capaces de transformar Lugo para mellor, respectarnos uns a outros e utilizar as bicicletas con seguridade.

5. Promocionar e apoiar paralelamente outros medios de transporte alternativos ao coche privado como o transporte público, así como promover a súa compatibilidade e complementariedade coa bicicleta.

6. Elaborar un plan de mobilidade no que o automóbil privado non sexa a única alternativa. Como moito, anúncianse plans de fomento do transporte público e, ao final do documento, faise unha breve mención da bicicleta, sen plans nin compromisos concretos, nin moito menos un presuposto minimamente digno, quizais para cumprir sobre o papel con algún compromiso político adquirido nalgún foro nacional ou internacional, como a Carta de Aalborg ou a Semana Europea da Mobilidade.


Nome
Apelidos
DNI
E-mail

Image Verification
Please enter the text from the image

[ Refresh Image ] [ What's This? ]